skip to Main Content
Skriv til hej@nanak.dk eller ring 29923777

Hvad er Akasha arkivet?

Der har været skrevet om Akasha arkivet i de sidste mange tusinde år 🙂

I arkiverne er lagret alt hvad mennesker nogensinde har besluttet og oplevet som konsekvens af de beslutninger.

Akasha arkivet er som en energetisk database, der gemmer hvert eneste valg, vi nogensinde har lavet. En energetisk hukommelse. Hver sjæl har sit eget akasha arkiv.

Der er ingen lineær tid i akasha arkiverne. Det er derfor at man kan få adgang til informationer fra både fortid og en mulig fremtid.

Betegnelsen Akasha arkivet er afledt af sanskritordet “Akasha”, hvilket betyder “æter”. På hindi betyder “Akash” “himlen”. I stedet for at tænke på arkivet som et enkelt sted (de er ofte sammenlignet med et bibliotek), så forestil dem som en energisk information-super-motorvej, der befinder sig uden for tid og sted.

Man kan sige at internettet minder om akasha arkiverne.

Akasha arkiverne indeholder utrolig mange oplysninger, og meget af det er irrelevant for  os mennesker. Men med de tekniker jeg har lært igennem min uddannelse: Soul Realignment® (som jeg på dansk kalder Sjælelæsning) får jeg adgang til at hente den praktiske, nyttige information, der har en forvandlende værdi for mine klienter, på en meget præcis og fokuseret måde.

Fordi der ikke er tid i den femte dimension, kan vi se på en sjæls første guddommelige grundstruktur (Soul Blueprint) som den så ud ved sin oprindelse,  da den blev skabt af den guddommelige kilde (universet eller hvad vi vil kalde det)

Jeg samler information om den guddommelige sjæls grundstruktur, som den var før nogen negative valg blev foretaget. På denne måde ved jeg præcist, hvad der vil være positive valg for klienten og hvordan det passe til klientens livsenergi. Jeg sammenligner derefter
den nuværende guddommelige sjæls grundstruktur med  den guddommelige grundstruktur ved oprindelse. Det giver mig mulighed for at forstå de blokkeringer og begrænsninger, klienten i øjeblikket er engageret i, og jeg fastlægge de nuværende mønstre af negative valg.

På den måde ved jeg ikke kun hvordan klienten skal lave positive valg fremadrettet, men jeg ved også hvilke negative valg der gør at klienten føler mangel på et eller flere områder af sit liv.

Derefter kan jeg rette disse negative valg, genoprette klientens guddommelige sjæls grundstruktur tilbage til den tilstand den var i ved oprindelsen.

Korrigering af negative valg tager selvfølgelig indsats og tid for klienten selv. Men ved hvert positive valg, der aligner klienten yderligere med det oprindelige guddommelige grundstruktur, skaber det mere overflod i klientens liv.

Selv om vi alle er sammenkoblet på det femdimensionale niveau, er vores sjæls oplysninger faktisk meget private.  Hvis nogen forsøger at få adgang til arkiverne af nysgerrighed uden at have fået en persons tilladelse, vil de informationer man får fra arkiverne være mærkelige og ikke give mening. Hvis man får adgang til arkiverne og er drevet af nysgerrighed, bliver vi endnu mere nysgerrig og det vil ikke give mening. På denne måde er informationer om ens sjæl meget beskyttet. Man kan aldrig få adgang til en sjæls Akasha arkiv uden tilladelse.

Alle oplysningerne fra Akasha arkivet om en sjæl giver tilsammen et billede af hvad der er sjælens livsformål i dette liv. Og det er ret fantastisk, for vi her jo her på jorden for at have den bedst mulige oplevelse i vores krop i det her liv.

Oplysningerne i Akasha arkivet om sjælens natur giver klienten mulighed for at tune ind i hans/hendes egen guddommelige essens.

Ved at få en sjælelæsning, vil klienten forstå hvordan han/hun har skabt deres nuværende oplevelse af livet gennem deres tidligere valg. Disse kan være valg, der blev lavet i et tidligere liv, eller i dette liv. Vi er alle magtfulde skabere af vores egen oplevelse, ved vores valg. Vi har altid et valg, men hvert valg har konsekvenser – det er det, karma handler om! Og så kan vi til tider have lavet negative valg. Negative valg er valg, der skaber ubalance i forhold til egen guddommelighed. De er valg, der ikke udtrykker hvem vi virkelig er … det er det der gør dem negative. Og selvfølgelig har negative valg negative konsekvenser, hvoraf nogle påvirker os livstid efter livstid.

At få adgang til at læse Akasha arkiverne gør at vi kan forstå, hvilke valg vi har lavet, som kan påvirke os negativt i det liv vi lever i dag. Vi kalder de energiske konsekvenser af disse valg “negative blokkeringer og begrænsninger.” De blokerer og begrænser os bogstaveligt talt fra at få adgang til vores guddommelige egenskaber og leve vores livsformål.

De valg vi har taget i vores tidligere liv, kan sagtens stadig påvirke os i det her liv. Men når vi først bliver bevidste om de valg og vi forstår HVORFOR vi har taget de valg, så kan vi heale energien i akasha arkiverne og fjerne de blokeringer og forhindringer, der forhindre os i at leve det liv vi er her for og som den vi er inderst inde.

Efter en sjælelæsning og clearing af dit Akasha arkiv, vil du få nemmere ved at tage nye valg og gøre noget du ikke plejer at gøre, fordi der er blevet åbnet op for flere mulige fremtider, end den der før var den mest sandsynlige, i forhold til hvordan du før plejede at handle og tage valg. Der er blevet åbnet op for flere mulige døre i dit liv og blokeringerne der før holdt dørene lukket, er blevet fjernet.

Er du interesseret i din egen sjælelæsning i akasha arkivet?

Video - Hvad er Akasha arkivet og hvad kan man få ud af et 1:1 sjælelæsningsforløb?
Back To Top
Verified by MonsterInsights